پیام در واتس اپ کوروش صنعت بادله
استعلام قیمت

این دستگاه برای ایجاد حفره جهت کارهای مختلف از جمله کاشت نهال و نصب تیرهای شبکه برق مورد استفاده قرار می‌گیرد که در قطرهای 60،40، 80 و 100 سانتیمتر تولید می‌شود.

ادوات خاک ورز

مزایا

بعضی از انواع دستگاها مجهز به سیستم هیدرولیک بوده و در مواقعی که مته در هنگام ایجاد حفره در شرایط سخت زمین گیر کند، با سیستم هیدرولیک، چرخش مته معکوس شده و به راحتی از حفره خـــارج مــــی‌شود و از بروز فشار و آسیب های احتمالی به دستگاه جلوگیری می‌نماید.

متـه چـالـه کن

محصولات دیگر